Ngân hàng dữ liệu mở về hệ gen người Việt Nam - GENBANK (www.genbank.org.vn) sẽ là một cơ sở dữ liệu tích hợp, có thể tìm kiếm, cung cấp thông tin toàn diện, thân thiện với người dùng về tất cả các gen người được chú thích và dự đoán. Cơ sở kiến thức tự động tích hợp dữ liệu tập trung vào gen từ khoảng 150 nguồn web (CSDL liên kết), bao gồm thông tin gen, phiên mã, proteomics, di truyền, lâm sàng và chức năng. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn tập hợp được toàn bộ các chuyên gia về y sinh và tin học cho việc phối kết hợp, cộng tác vì sự phát triển của ngành công nghệ sinh học Việt Nam.

Hiện nay, trên thế giới có 3 ngân hàng dữ liệu gen lớn (CSDL) là GenBank - NCBI (Ngân hàng CSDL sinh học của Mỹ), EMBL-Bank (CSDL của châu Âu về trình tự nucleotide, dự đoán tương tác protein-protein) và DDBJ – DNA Data Bank of Japan (Ngân hàng CSDL DNA của Nhật). Đây là các ngân hàng cơ sở dữ liệu (CSDL) mở, được trao đổi hàng ngày nhằm góp phần tăng thêm tổng số dữ liệu về chuỗi trình tự trên thế giới. Các cơ sở dữ liệu đã chia sẻ hầu như thống nhất với nhau và được gọi là INSD - trình tự cơ sở dữ liệu quốc tế Nucleotide. Khi các dữ liệu được xem dưới dạng là nguồn mở và được chia sẻ trong thế giới rộng lớn, các nhà nghiên cứu không ngừng nỗ lực để mô tả thông tin về các dữ liệu càng nhiều càng tốt, theo các quy tắc thống nhất của INSD.

Lợi ích của ngân hàng Gen:

Được coi là một thư viện, mỗi cuốn sách là một trình tự nucleotit hoặc axit amin của protein và được đánh số. Giúp người dùng tra cứu, tìm được các trình tự cần quan tâm: So sánh với một đoạn ADN bất kỳ với dữ liệu ngân hàng để biết nó của sinh vật nào; Dịch mã một phân tử ADN sang trình tự axit amin; Xác định đột biến, sai khác về trình tự nucleotit trong cùng một sản phẩm gen; Mô phỏng mối quan hệ loài, dưới loài dựa vào việc so sánh mức độ sai khác về trình tự nucleotit.

Lợi ích của việc biết được trình tự của một gen: Phát hiện sớm bệnh; Nghiên cứu sự có mặt của các gen trong các loại sinh vật khác nhau; Phương pháp trị liệu gen;Tạo ra các sinh vật mới mang đặc tính mong muốn;Xác định được axit amin nào đóng vai trò quan trọng - so sánh sự sai khác ở các loài

Genbank đáp ứng đầy đủ các điều kiện để vận hành ngân hàng gen, gồm có:Hệ thống máy chủ lớn, mạnh mẽ; Dữ liệu lớn về các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh học; Kết nối với các tạp chí khoa học; Những chuyên gia trong lĩnh vực y sinh, tin sinh, hóa học,... để vận hành, đăng tải và cập nhật thường xuyên các thông tin và tri thức liên quan; CSDL của các gen, các rối loạn di truyền, tính trạng của các loài động vật; Các tổ chức GenBank trao đổi dữ liệu với nhau hàng ngày.

CSDL mô hình cấu trúc phân tử 3D;Các nguồn genom đặc thù của từng loài sinh vật - không phải chỉ có con người; Gồm nhiều hệ thống CSDL khác liên quan như hóa học, genom, hệ thống học, protein, nucleotit, tài liệu, chuyên gia.